Yönergeler
21.12.2018 2018-13
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mezuniyet Derecesine Giren Ön Lisans ve lisans Öğrencilerinin Tespitine Dair Yönerge 16.05.2018 2018-04
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Süreci 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Ölçme Ve Değerlendirme Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Ölçme Ve Değerlendirme Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
T.C. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme Ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar
Yüksek Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 07.04.2015 2015-02-01
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları 06.10.2010 2010-06-01
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Sağlık Yüksekokulu Yaz Staj Yönergesi
Kurumsal Akademik Açık Arşiv Sistemi Yönergesi
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Seçimi Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Klinik Uygulama Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans Düzeyindeki Diploma Programlarında Kurumiçi, Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Diploma Programlarında Kurumlararası (Yurtiçi-Yurtdışı) Ve Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yönergesi 18.04.2017 2017-03-04
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Almalarına Dair Esaslar
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4' lük Sistemdeki Notların 100' lük Sistemdeki Karşılıkları
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Klinik Uygulama Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BİLİM-TTO) Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Birimi İngilizce Hazırlık Programı Yönergesi
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esasları İlişkin Yönerge