Turk MISC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi)-Demiroğlu Bilim Yerel Kurulu Kulübü

Turk MISC(Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi)-İstanbul Bilim Yerel Kurulu Kulübü

Amacı: Geleceğin hekimlerine küresel sağlık alanında geniş bir bakış açısı sağlamayı, ve onları kültürel olarak duyarlı bir şekilde geliştirmek amacıyla görüşmeler organize etmeyi, bu görüşmeler sonrasında politikalar geliştirerek bunlara uygun aktivitelerde bulunmayı amaçlamış bir kuluptür. Bununla birlikte yapılan etkinliklerle ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak, üyelerin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla beraber çalışmasını sağlamak ve tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmayı teşvik etmek konusunda da girişimde bulunmayı amaçlıyoruz. Katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hülya GÜRBÜZ (Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı)

Kulüp Başkanı: Tülay Nur KIZIK(Bilgi almak için: tulaynurkizik@gmail.com)