Psikoloji Kulübü

Psikoloji Kulübü

Amacı:Psikoloji öğrencilerini bir çatı altında toplayarak aidiyet duygusunun geliştirilmesi, öğretim üye ve elemanları, öğrenci ve mezunlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek; bilimsel etkinlikler ve sosyal duyarlılık projeleri ile interaktif katılımı sağlamak; psikolojiyi ilgilendiren alanlardaki kurum ve kuruluşlarla etkileşim kurarak teori, gözlem ve uygulamalarla bilgi paylaşımını ve üretimini sağlamak Psikoloji Kulübünün temel amacıdır.  

Danışman Öğretim Üyesi: Ferda Şule KAYA
Kulüp Başkanı: Hatice ZÜHEL