T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Yüksekokulumuzda Hemşirelik Türkçe ve Hemşirelik İngilizce bölümleri bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 2006 yılından bu yana Lisans, ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sürdürmektedir. Hemşirelik lisans mezunları üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan programlardan biri olan hemşirelikte doktora programımızda kariyer yapabilmektedirler. Uygulamalı eğitimde başarılı olan öğrencilerimiz, eğitimlerini sürdürürken stajyer olarak çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Çalışma Olanakları

Hemşireler tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte; onkoloji hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği vb. alanlarda uzmanlaşabilmekte, sertifika programları ve lisansüstü eğitim programları ile eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan hastanelerin özel bakım gerektiren ünitelerinde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır. Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunları Florence Nightingale Hastanelerinde gelişmiş tedavi ünitelerinde donanımlı çalışma koşullarında iş güvencesi olanaklarından yararlanmaktadır.

Hemşireler eğitim ve deneyimlerine uygun biçimde özelleşmiş klinik alanlarda, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı ve okul sağlığı programlarında, evde bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakımı ve çocuk bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler. Kronik hastalıkların bakımında; hasta eğitiminde, sağlık bakım ürünlerinin kullanımı ve yönetiminde eğitimci olarak önemli görevler üstlenmektedirler.

Sağlık Bakım Sisteminde Hemşirelere Olan Gereksinim

Teorik ve uygulamalı eğitim düzeyi mezunlarımızın başarısı ile kanıtlanmış bir yüksekokul olarak, hemşire adaylarımızın; sağlık çalışanı olmanın saygın ve değerli oluşunu tutkulu bir şekilde önemseyen, iletişim yeteneği güçlü, düzenli okuma ve öğrenme alışkanlığına sahip, empati yeteneği ve merhamet duygusu olan bireyler olmalarını gerekli buluyoruz. Küresel sağlık için etkili olan ve ulusal sağlık sistemimizin başarılarını sürdürmeye katkı sağlayacak olan çabalarımız ancak özverili çalışmaya hazır yeni mezunlarla önem kazanacaktır.

Yüksekokulumuzda Eğitim Programlarının Başarısı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi hem şehirdeki konumu hem akademik kadrosu ile; alanın önemli uzmanlarını uluslararası akredite hastanelerinde örnek uygulama alanlarında bulundurma, yurtiçi ve yurtdışı işbirliği anlaşmalarıyla öğrenci ve akademisyen değişimini sağlama, konferans, seminer ve çeşitli eğitim programlarıyla öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal donanımını zenginleştirme olanaklarına sahiptir.

Bu doğrultuda akademik kadromuz hemşirelik anabilim dallarında lisans ve lisansüstü programlarda görev almış akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademisyenlerimiz araştırma ve kanıta dayalı uygulamaları takip ederek sürdürdükleri yayınları ile alanında uzman öğretim üyeleridir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu akademik kadro gücü, uygulama/staj olanakları, mevcut laboratuvarları ve yerleşik mesleki eğitim sistemi ile alanında bilinen, başarılı mezunları tercih edilen bir yüksekokuldur.

Hemşirelik Bölümünü Hedefleyen Öğrenci Adaylarına Önerilerimiz

Sağlık sisteminde görev almak özenli bir eğitim sürecini gerektirir. İstek ve kararlılıkla eğitiminizi sürdüreceğiniz bölümü seçerken;

  • Mesleğin mezuniyet sonrası atama ve istihdam olanaklarına,
  • Üniversitenin uygulamalı eğitim olanaklarına,
  • Mezunların başarısına ve tercih edilme durumlarına,
  • Akademik kadro gücüne,
  • İlgili bölümde kaç yıldır eğitim programlarının sürdürüldüğüne,
  • Üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programlarının varlığına

göre seçim yapmanızı, karar verdiğiniz bölüm hocalarıyla ve öğrencileriyle tercih öncesi görüşmenizi öneririz.

Tanıtım sürecinde uygulamalı eğitim hastanemiz olan Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ndeki tanıtım masamıza gelerek hemşirelik öğrencilerimiz ile uygulamalı eğitim ortamını bizzat görmeniz, eğitim programı hakkında bilgi almanız sizin için faydalı olacaktır.