T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Üniversite ve Bölüm Tercih Ederken Adaylar Nelere Dikkat Etmeli

Değerli Adaylar,

Sınav stresini geride bırakıp bir nebze de olsa rahatlamış ve kısa tatil döneminin tadını çıkarmaya başlamışken, tercih döneminin yaklaşmasıyla çok önemli bir başka konu zihninizi meşgul etmeye başladı. Şimdi önemli olan bundan sonraki hayatınıza büyük ölçüde yön verecek doğru üniversite ve doğru mesleği seçebilmek olacak. Her ne kadar büyük resme bakıldığında çok fazla tercih seçeneği varmış gibi gözükse de iş bulma olanakları, sosyal imkanlar ve toplumsal saygınlık açılarından bakıldığında seçeneklerin aslında düşünüldüğü kadar çok olmadığı da anlaşılacaktır. Ülkemiz koşulları dikkate alındığında, Türkiye‘mizin hizmet sektörlerinde yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğu ve bilhassa Sağlık Sektöründe geçmiş yıllarda olduğu gibi şimdi ve gelecekte de nitelikli sağlık çalışanlarına çok yoğun şekilde talep olacağı görülmektedir.

Sağlık geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de toplumların en büyük önem atfettiği alanların başında gelecektir. Çünkü sağlık bireysel anlamda ikamesi olmayan bir olgu olmasının yanında, ülkelerin de ekonomisi, refahı ve gelişmişlik düzeyi açısından en belirleyici alanların başında gelmektedir. Bu nedenledir ki her türlü gelişme ve ilerlemelere rağmen sağlık çalışanlarına ihtiyaç hiçbir zaman azalmamaktadır. Gerek Dünya Sağlık Örgütü’nün gerekse de Sağlık Bakanlığı’mızın yapmış olduğu gelecek projeksiyonları sağlık mesleklerine gelecekte de çok büyük ihtiyaç olacağını göstermekte ve dolayısıyla sağlık alanını tercih edecek adayların iş bulma konusunda diğer sektörlere göre büyük avantajının olduğu görülmektedir hatta iş bulamama ihtimalleri sıfıra yakın olduğu söylenebilir.

Sağlık meslekleri denildiğinde hemen herkesin aklına Hekimlik, Hemşirelik, Ebelik gibi alanlar gelmektedir. Ancak günümüzde sağlık, sadece tedavi edici hizmetlerden ibaret değildir. Sağlık Hizmetleri hastalıkların önlenmesi, hastalık ortaya çıkmış ise tedavisi, hastalık olmayan durumlarda ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu durum sağlık sektöründe farklı uzmanlık ve meslek dallarının gelişmesine ve öneminin giderek artmasına olanak sağlamıştır. Hekimler ve hemşireler sağlık sektörünün lokomotif meslekleri olamaya devam ederken, Klinik Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Sağlık Yönetimi gibi lisans bölümleri ile birlikte Anestezi, Ameliyathane Teknikerliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik gibi 2 yıllık ön lisans programları da sektörün çok ihtiyaç duyduğu meslek gruplarının başında gelmektedirler.

Sağlıkla ilgili hangi meslek tercih edilirse edilsin, sağlık eğitimi hiçbir zaman teorik bilgi ile öğrenilmiş olmaz, teorik bilginin mutlaka uygulamalı dersler, laboratuvar dersleri, stajlar ve hastane uygulamaları ile desteklenmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanı tercih edecek öğrencilerin staj ve uygulama yapma imkanlarını çok iyi araştırmaları gerekir. Öğrencilik döneminde farklı vakaları tecrübe eden, teorik bilgi ile birlikte pratik eğitimleri de güçlü şekilde deneyimlemiş öğrenciler, mezuniyet sonrası iş bulma konusunda akranlarının bir iki adım önüne geçmiş olacaklardır.

2006 yılında Ülkemizin ilk ve tek “sağlık üniversitesi” olarak kurulan Demiroğlu Bilim Üniversitesi ülkemizin sağlık alanında eğitim veren, en önde gelen Üniversitelerinin başında gelmektedir. Köklerini 35 yıllık geçmişi ve birikimi ile ülkemizin en önemli sağlık markalarından biri olan Florence Nightingale Hastanelerinden alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi, öğrencilerine Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj ve uygulama fırsatları sunmakta, mezuniyet sonrasında da öncelikli iş imkanları vermektedir. Ülkemizin en önemli Tıp Fakültelerinin başında gelen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, güçlü akademik kadrosu, uygulama ve araştırma merkezleri, en son teknolojiye sahip simülasyon laboratuvarları ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip Florence Nightingale Hastanelerinin uygulama imkanları ile çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip Hekimler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu‘muzda yer alan Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim öğretime devam etmektedir. Öğrenciler ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen kontenjanlar dahilinde akademik personelin yakın ilgi ve danışmanlığıyla takip edilmekte, mezuniyet sonrasında da Florence Nightingale Hastaneleri başta olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında donanımlı ve yetkin mezunlar olarak çalışmaya başlamaktadırlar. Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programları da lisans mezuniyetlerinin ardından öğrencilerimiz tarafından yoğun şekilde tercih edilmekte ve Üniversitemizce lisansüstü eğitim teşvik edilmektedir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin bir diğer önemli özelliği başarıyı destekleyen bir Üniversite olmasıdır. Mevcut yönetmeliklerinde duyurduğu şekilde başarı durumlarına göre öğrencilerine başarı bursları, teşvik bursları ve tercih dönemlerinde bölümlerine göre tercih bursları vererek başarıyı desteklemektedir.

Yukarıda vurgulanan hususların dışında adaylara mümkün ise tercih ve tanıtım günlerine giderek Üniversiteleri yerinde görmeleri, akademik personel ile tanışmaları, mezun ve öğrencilerden bilgi almalarının kendileri için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Son olarak tercih dönemi için Değerli Adaylarımıza tercih dönemi için önerilerimi maddeler halinde bir kez daha aktarmak istiyorum;

  1. Tercih dönemlerinde okumak istediğiniz okulun tanıtım ofislerine giderek mutlaka okumak istediğiniz bölüm ve / veya bölümler hakkında bilgi alın. Sağlık meslekleri için de bile çalışma alanları farklı kişisel özellikler gerektiren bölümler mevcuttur.
    Konunun uzmanlarından bilgi alınması bu sebeple çok önemlidir.
  2. Seçtiğiniz bölümlerin uygulama, staj ve iş bulma olanaklarını çok dikkatli şekilde araştırınız. Söz konusu bir sağlık bölümü ise mutlaka kendi hastane grubu olan bir üniversitenin tercih edilmesi çok doğru bir tercih olacaktır.
  3. Puanınıza ve ideallerinize uygun bir tercih havuzu oluşturun fakat aynı zamanda risksiz ve hedeflerinize uygun şekilde sıralamanızı yapın. Bu konuda mutlaka tercih ofislerindeki uzman akademisyenlerden destek alın.
  4. Vakıf üniversitelerinin burs ve indirim koşullarını araştırın.
  5. Üniversitenin kampüs yaşantısı, sosyal faaliyetleri ve yurt imkanları konusunda mutlaka bilgi edinin.
  6. Tercih sürecine ve tarih aralıklarına hakim olduğunuzdan emin olun, yaşanabilecek aksaklıkları düşünerek tercihlerinizi son güne ve son ana bırakmayın.

Tercih döneminin herkese hayırlı olmasını ve meslek hayatınızın başarılarla dolu olmasını dilerim.