• T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz
 • Tarihçe
 • Kalite Komisyon Üyeleri
 • Bilgi Güvenliği Politikamız
 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  2018-2023 Stratejik Planı
 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  2018 – 2019 Hedef Yönetimi
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  Kalite Güvencesi Yönergesi
 • Kurum İç Değerlendirme Raporları
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Ek-2 Kurum Değerlendirme Formu
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı
 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
  Kurumsal Gösterge Raporu
 •     T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 28.03.2006 tarihinde Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulan Türkiye'nin ilk SAĞLIK Vakıf Üniversitesidir.

 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz

 • Tarihçe

 • Kalite Komisyon Üyeleri

 • Bilgi Güvenliği Politikamız

 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2018 – 2023 Stratejik Planı

 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2018 – 2019 Hedef Yönetimi

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

 • Kurum İç Değerlendirme Raporları

 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Ek-2 Kurum Değerlendirme Formu

 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

 • T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kurumsal Gösterge Raporu