T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

06 Mart 2024 Tarihli ve 32481 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan

06 Mart 2024 Tarihli ve 32481 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (PROF., DOÇ., DR.)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖĞR. GÖREVLİSİ)