T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

26 Aralık 2022 Tarihli ve 32055 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan.

26 Aralık 2022 Tarihli ve 32055 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan.

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (PROF., DOÇ., DR.)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖĞR. GÖREVLİSİ)