T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

29 Ağustos 2022 Tarihli ve 31938 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan.

29 Ağustos 2022 Tarihli ve 31938 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan.

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (PROF., DOÇ., DR.)

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖĞR. GÖREVLİSİ)