T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

7 Mart 2022 Tarihli ve 31771 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan

7 Mart 2022 Tarihli ve 31771 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan.

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT).docx

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ(PROF., DOÇ., DR.).docx

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖĞR. GÖREVLİSİ)