T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi (MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.) uyarınca yapılan ön değerlendirmeye ilişkin tutanaktır.

Birimi : Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Bölümü : Hemşirelik Türkçe Bölümü

Anabilim/Bilim Dalı :

Kadro Unvanı : Araştırma Görevlisi

Özel Şartlar : Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak ve Hemşirelik Bölümünde Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapıyor olmak

Kadro Adedi : 2

Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih : 07.08.2023

BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Sıra

No ADI SOYADI ALES YDS/YÖKDİL (A+B) / Ön Değerlendirme / Notu / SONUÇ / LİSANS MEZUNİYET / NOTU / Puan (A) / Puan % 60’ı / Puan (B) /Puan % 40’ı

1 Melek KARATUZLA 72.31689 43.390134 62.50 25.00 68.390134 Sınava Girmeye Hak Kazandı 3.12

 

2 Özge ÇALIKLAR 75.60828 45.364968 76.25 30.50 75.864968 Sınava Girmeye Hak Kazandı 3.55

3 Eda YÜZÜGÜLER 89.15354 53.492124 62.50 25.00 78.492124 Sınava Girmeye Hak Kazandı 3.17

AÇIKLAMA: Yapılan Ön Değerlendirme Sonucunda Sıralamada İlk 3 (üç) Adayın Giriş Sınavına Alınmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

SINAV YERİ : T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

SINAV SAATİ: 11.00

SINAV TARİHİ : 10.08.2023

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

İndir