T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

İnteraktif Olgu Sunumu

Konu: Ekstremitelerde Siyanozla Seyreden Olgular
Konuşmacı: Özüm Özge ÇOLAK (Dönem 3 Öğrenci)