T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Araştırma Görevlisi Sınavı Giriş Tutanağı - Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAVI GİRİŞ TUTANAĞI

Yüksekokul              : Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Bölümü                     : Hemşirelik Türkçe Bölümü
İlan Edilen Kadro   : Araştırma Görevlisi
İlan Tarihi                 : 21.07.2023
Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nce ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edenlerden, Ön Değerlendirme sonucu Giriş Sınavı’na girme hakkı kazananlar için ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca Giriş Sınavı 10.08.2023 Saat 11.00’de jürimiz tarafından yapılmış olup değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAVI GİRİŞ TUTANAĞI