T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile ilgili Öğrencilerimizden gelen öneriler Senatomuz tarafından değerlendirildi.

Üniversitemiz 06.04.2022 tarihli ve 22205608-2022-06 sayılı Senato toplantısında; Üniversitemiz web sitesinde 22.11.2021 tarihli “Üniversitemiz; kendisini geleceğe taşıyacak, güncelleyeceği misyon ve vizyonunu, Öğrencileriyle ve Mezunlarıyla birlikte belirleyecektir. Bu doğrultuda siz değerli Öğrencilerimizin veya Mezunlarımızın üniversitemizin misyon ve vizyonu ile ilgili tüm önerilerini 31.12.2021 tarihine kadar beklemekteyiz. Üniversitemiz Senatosunda karar verilecek misyon ve vizyona katkısı olan en beğenilen 3(üç) misyon ve vizyon önerisinin sahibine Apple Ipad tablet bilgisayar hediye edilecektir” duyurusu doğrultusunda öğrencilerimiz tarafından Üniversitemize gönderilen 101 adet misyon ve vizyon önerileri Üniversitemiz Senato Üyeleri tarafından değerlendirilerek içlerinden en beğenilen 1. sıradaki misyon ve vizyon önerisinin Üniversitemizin mevcut misyon ve vizyonu ile değiştirilmesine karar verilmiş olup ayrıca misyon ve vizyon önerilerine ilişkin dört öğrencimize de birer adet Apple Ipad tablet bilgisayar hediye edilmesine karar verilmiştir.

Senatomuz tarafından hediye verilmek üzere seçilen misyon ve vizyon önerileri ile öneri sahipleri aşağıda paylaşılmıştır.

Senatomuz tarafından hediye verilmek üzere seçilen misyon ve vizyon önerileri ile öneri sahipleri

İndir