T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi (MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.) uyarınca yapılan ön değerlendirmeye ilişkin tutanaktır.

Birimi : Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Bölümü : Hemşirelik İngilizce Bölümü Anabilim/Bilim Dalı : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Kadro Unvanı : Öğretim Görevlisi Özel Şartlar : Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak ve Hemşirelikte Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak Kadro Adedi : 1 Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih : 16.02.2024

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

İndir