T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar’ın 4/1 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince “Her bir Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kontenjanının % 15 (Yüzde on beşi)’i kadar öğrenci en yüksek yerleştirme puan sıralamasına göre burslu kabul edilecektir (Yüzde 15’in hesaplanmasında; sayının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı 5’ten küçükse alttaki tam sayıya beş ve beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır).

Duyuru Metni

Başvuru Formu