T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Hakkımızda

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 nolu “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 13. Maddesinde 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 71. Maddesinin başlığında ve 1. Fıkrasında yer alan “İstanbul Bilim Üniversitesi” ibareleri “Demiroğlu Bilim Üniversitesi” şeklinde ve 1. Fıkrasında yer alan “Türk Kardiyoloji Vakfı” ibaresi “Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı” şeklinde değiştirilmiştir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesinin kuruluşunun 18. Yılında; Florence Nightingale Hastanelerinin ise kuruluşunun 35. Yılında; Tıp Eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştıran Üniversitemiz, Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak, bugüne kadar 939 hekim ve 159 Uzman hekim yetiştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olma hedefine uygun şekilde yoluna devam eden Üniversitemiz; Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle Sağlık bilimleri alanındaki eğitimi ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini Ülkemize kazandırarak; akademik ve etik değerlerden ödün vermeden yaşam boyu eğitim ve sağlık hizmeti sunarak rasyonel düşünceyi, geleneği, liyakat ve hizmeti öne çıkarmaya devam etmektedir.

Hekimlik, bir meslek olmanın çok ötesinde insanlık için üstlenilmiş olağanüstü bir sorumluluktur. Sevgi, saygı ve en önemliside güven içeren sahip olduğumuz bu kutsal meslek profesyonel yaklaşım, doğru bilgi ve mesleki takip gerektirir. Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Hekimlik mesleğinde başarılı olabilmek için bilim donanımı ve gücüyle hazırlanmak ve Tıp mesleğini artık yaşam tarzımız haline getirmek gerekir; Tıp Doktoru ünvanı güven, tevazu ve saygıdan ibarettir, bu üç değere sahip çıkan “etik” kavramının kelime anlamını söylemden çok yaşam tarzımıza ve benliğimize işleten bu meslek çekinmeden, korkmadan sadece göğüsleyerek yapılmalıdır.

Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

Vizyonumuz

Daima ilerleyen bilimin ışığında farklılık gözetmeksizin “önce insan” diyerek yola çıkmış, insanlığa hizmeti kendine görev edinmiş, yaratıcı ve eleştirel düşünen, etik bilinci gelişmiş bireyler yetiştirerek genç neslin sınır tanımayan aktif zekası ile bilimin sınırsız gücünü bir araya getirmek.

Misyonumuz

Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilgi ve yaklaşımları üreten, bilimin aydınlatıcı gücü ve alanlarında kendini kanıtlamış uzman eğitmen kadromuzla eğitimde önemli ilkleri sağlık dünyasına ve insanlığa kazandırarak geleceği şekillendiren öncü bir üniversite olmak.