Belge Talebi

Öğrenci Belgesi, transkript gibi belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan bir başvuru formu doldurularak talep edilebildiği gibi e-mail gönderilerek de talep edilebilmektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesi alabilmek için Üniversite’den ilişik kesme işlemi yapılması gerektiğinden, şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Diploma mezunun kendisine Geçici Mezuniyet Belgesi aslı geri alınarak imza karşılığı verilmektedir. Noterden alınmış vekaletname ile bir başka kişi de diplomayı elden teslim alabilmektedir.