T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Engelli Öğrenci Birimi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesindeki Engelli Öğrenci Birimi’nin misyonu, görünen veya görünmeyen, sürekli veya süreklilik göstermeyen sağlık sorunları ve öğrenme güçlüğü yaşayan engelli öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sunulan tüm hizmet ve olanaklara erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu misyon doğrultusunda Engelli Öğrenci Birimi, üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği içinde, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversite hayatına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.

Engelli Birimi Olarak İlkelerimiz

Gizlilik: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

Gönüllülük: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için fırsatlar yaratır, ancak Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Saygı: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Engelli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.

Ekip Çalışması: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin akademik yaşantı süreçlerinde öğrencinin bireysel durumuna göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretmede ilgili kişi ve birimlerle birlikte çalışmalarını yürütür.

Erişilebilirlik: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.

Sorumluluk: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.