T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Psikoloji Bölümü Kulübü

Amacı: Psikoloji öğrencilerini bir çatı altında toplayarak aidiyet duygusunun geliştirilmesi, öğretim üye ve elemanları, öğrenci ve mezunlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek; bilimsel etkinlikler ve sosyal duyarlılık projeleri ile interaktif katılımı sağlamak; psikolojiyi ilgilendiren alanlardaki kurum ve kuruluşlarla etkileşim kurarak teori, gözlem ve uygulamalarla bilgi paylaşımını ve üretimini sağlamak Psikoloji Kulübünün temel amacıdır.

Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ferda Şule KAYA
Kulüp Başkanı: Güzin ATEŞ (Bilgi almak için; guzinates3334@gmail.com)