T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Sinema Kulübü

Amacı: Kulübümüz her türlü siname etkinliği ve organizasyonları alt kol ve birimleri ie düzenlemek ve sinema üzerinde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Öğrencilerimizin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlmadaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve alt yapı çalışmalarına destek vermek ana hedeflerimizdendir. Temel amaç Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerine, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini artırmaktır.