Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Başvuru Koşulları
Başvuru Formu
Mülakat Yeri ve Tarihleri
Ücretler

   

  ESENTEPE KAMPÜSÜ

Adres:
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe
Şişli / İstanbul
 Kroki
Telefon: Faks:
+90 (212) 213 64 86 (pbx)
+90 (212) 213 64 87
+90 (212) 213 64 88
+90 (212) 213 64 89
Rektörlük: +90 (212) 213 92 07
Dekanlık: +90 (212) 272 34 61
Muhasebe: +90 (212) 272 51 85
Öğrenci İşleri: +90 (212) 217 16 26
E-Posta:
info@demiroglu.bilim.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Doktora programını tamamlama süresi Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, 14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi denetiminde bir tez hazırlamak ve tez savunma sınavına girmek zorundadır. Programını başarıyla tamamlayan Doktora öğrencilerine "Doktora Diploması" verilir. Enstitünün amacı; bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim etiği bilincine sahip, Yüksek Lisans eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir. Enstitümüzde uluslararası ve ulusal pek çok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir.

Enstitümüzde yeni açılan Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de bir ilke adını yazdırmış olup, hayati önem taşıyan bu konuda tam donanımlı elemanların yetişmesine aracı olacaktır.

Yüksek Lisans Programları
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
 • Ebelik Bölümü Yüksek Lisans Programı
 • Doktora Programları

 • Hemşirelik Doktora Programı
 • Enstitünün amacı;  bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim etiği bilincine sahip, Yüksek Lisans eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir. Enstitümüzde uluslararası ve ulusal pek çok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir.

  T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

  BAŞVURU KOŞULLARI
  BAŞVURU FORMU
  MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERLERİ