Hakkında
Misyon - Vizyon
Rektörden Mesaj
Organizasyon Şeması
Akademik Takvim
Mütevelli Heyeti
Rektörlük
Senato
Yönetim Kurulu
İdari Birimler
Mevzuat
Etkinlikler
Duyurular
Kurum İç Değerlendirme Raporları
BGYS Politikamız
E-Posta Giriş
Faydalı Linkler
Online iletişim Formu
Site Haritası

   

  SENATO

Kuruluş ve işleyişi:
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Görevleri:
Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.
 • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
 • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
 • Rektörün onayından sonra resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
 • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
 • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
 • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
 • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
 • Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 •   SENATO ÜYELERİ

  REKTÖR

  TIP FAKÜLTESİ
  DEKANI

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI
  Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR

  F.N.H. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

  TIP FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

  GENEL SEKRETER (RAPORTÖR)