Demiroğlu Bilim Üniversitesi' nde Hibrit Eğitim Modeli

Sağlıkla ilgili tüm meslek grupları profesyonel yaklaşım doğru bilgi, beceri ve mesleki takip gerektirir.

Sağlıkla ilgili mesleklerin toplumsal hizmet yönü, bilimsel hizmet yönü ve ömür boyu sürekli eğitim yönü vardır.

Başlı başına tıp ve sağlık bilimleri diğer pozitif bilimlerden çok daha farklıdır. Teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi, mesleki beceri ve yetenekte gerektirir bu açıdan bakıldığında adeta bir sanat dalı olarak kabul edebileceğimiz sağlık bilimleri pratiğinin geliştirilmesi usta-çırak ilişkisi çerçevesinde olmaktadır. Her sağlık çalışanı diğer meslektaşlarından sürekli bir şeyler öğrenme süreci içerisinde mesleklerini icra etmekte ve kendilerini geliştirmektedirler. Bu yönden tüm sağlık alanında çalışanlar ömürleri boyunca aslında birer çırak ve öğrencidirler.

Sağlıkla ilgili mesleklerin bu üç yönü ise ancak üniversite çatısı altında bilimsel yenilikler ve teknolojideki ilerlemelerin hızla akademisyenlerce uygulamaya konulmasıyla amacına ulaşır.

Öğrencilerimize mesleklerinin toplumsal hizmet, bilimsel hizmet ve ömür boyu eğitim misyonunu kazandırabilmek için öncelikle çok iyi teorik eğitimi, bilimsel araştırma ve proje, Ar-Ge eğitimi ile üstün teknolojiye dayalı donanımlı hastanelerde hasta başı eğitimi (usta-çırak) ve pratik eğitimi almaları sağlık eğitiminin kilometre taşlarıdır. Tüm bu nedenlerle sağlık eğitiminde hibrit merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla tıbbi simülasyon son 10 yılda hızla gelişen bir kavramdır. Tıbbi simülasyonların gelişme hızı bilgisayar işlemci hızlarına paralel olarak ilerlemektedir ve böylelikle gerçeğe daha yakın ve kompleks simülasyon modelleri gelişmektedir.

Tıbbi simülasyon merkezi sistemleri sayesinde hastaya herhangi bir zarar verme riski olmadan sağlık bilimleri öğrencileri gerçek vakalarla karşılaşmadan önce deneyim kazanmakta, sağlık bilimleri mezunları ise ömür boyu yeni teknikler öğrenebilmekte ve mevcut tecrübelerini arttırabilmektedirler.

Tüm bu hedeflere hizmet etmek üzere Ülkemizin ilk tematik sağlık üniversitesi olan Demiroğlu Bilim Üniversitesi’ nde kurulan Hibrit Tıbbi Simülasyon Merkezi, 1 nisan 2015 çarşamba tarihinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hibrit Tıbbi Simülasyon Merkezi

I- Simülatör Eğitimi

Cerrahi Uygulamalar - Ameliyathane (Sanal
Laparoskopi ve Arthroskopi)
Erişkin İleri Yaşam Desteği ve Hava Yolu Eğitimi
Pediatrik İleri Yaşam Desteği ve Hava Yolu Eğitimi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Poliklinik
Triyaj - Acil Tıp Kliniği
Hemşirelik Uygulamaları
II- Wet Lab

Anatomage
Fresh Kadavra Eğitimi
KURSLAR

Cerrahi Kurslar
          Temel ve İleri Laporoskopi Kursu
          (Temel Ve İleri Robot Kullanım Kursu )
Diğer Kurslar           Hava Yolu
          Yetişkin ve Pediatrik CPR
          Hemodinamik Optimizasyon
          Preoperatif Yönetim
          Rejyonal Anestezi Uygulamaları (Ultrason Guide İle)
          Ortopedik Aciller
          Temel ve İleri EKG Kursu
          Temel ve İleri USG (Ultrason Guide ) Kursu
          Kanıta Dayalı Travma Kursu
          Renal Destekleri Kursu