Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar
Başvuru Formu
Ücretler

   

  ESENTEPE KAMPÜSÜ

Adres:
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe
Şişli / İstanbul
 Kroki
Telefon: Faks:
+90 (212) 213 64 86 (pbx)
+90 (212) 213 64 87
+90 (212) 213 64 88
+90 (212) 213 64 89
Rektörlük: +90 (212) 213 92 07
Dekanlık: +90 (212) 272 34 61
Muhasebe: +90 (212) 272 51 85
Öğrenci İşleri: +90 (212) 217 16 26
E-Posta:
info@demiroglu.bilim.edu.tr

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün amacı düşüncede özgürlüğü, bilimde evrenselliği ve eğitimde çağdaşlığı yakalamaktır. Ayrıca hızla değişen dünyada kuram ve uygulama alanındaki yenilikleri ve ilkeleri, etik prensipler eşliğinde öğrencilerimize sunmaktır. Bilgiye ulaşmak, araştırmak, değerlendirmek kadar sentez yapabilmek de önemlidir. Enstitümüzde öğrencilerimizin motivasyonları esas alınarak, bilgiye ulaşma, araştırma yapma, değerlendirme yapma; verimli analiz ve sentez becerisi kazanmaları üzerinde durulmaktadır. Yaşayan bir olgu olan toplum, birey ve kurumlarda temel ve güncel konular zorunlu veya seçmeli dersler içerisinde tartışılarak, olası önerilerin eşliğinde interaktif olarak incelenir. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak analitik düşünce yeteneği, problem çözme becerileri ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş araştırmacılar yetiştirirken, öğrencilerimizin toplum sorunlarına duyarlı bireyler olarak uygulama becerileri de kazanmaları esas alınmıştır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 yılında kurulmuştur. Enstitü bünyesinde "Psikoloji Yüksek Lisans", "Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans" ve "Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans" programları açılmıştır. Deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla başarı, çağdaş bilgi ve değerlendirmeler için Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü genç araştırmacılarla birliktedir.

Yüksek Lisans Programları

  • Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  • Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLAR
BAŞVURU FORMU