Anatomi A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Anatomi Anabilim Dalı

  Anatomi Öğretim Üyesinin Tanımı

Anatomi Öğretim Üyesi; tıp, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek okulu, sağlık yüksek okulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerine veya yüksek lisans öğrencilerine disseksiyon salonlarında kadavra, kadavra preparatları, maketler, bilgisayar görüntüleri üzerinde interaktif yöntemle eğitim gerçekleştirir.
Anatomi öğretim üyesi doktora veya TUS programı ile yetişmiş genellikle tıp kökenli öğretim üyesidir.
Anatomi Öğretim Üyeleri; genel olarak üniversite ortamında akademisyen olarak yetişmiş hekimlerdir. Bu yüzden geleceğin bilim insanlarına insan vücudunun yapısını, şeklini, büyüklüğünü öğretmek, tüm klinik bilimlerin temelini oluşturan sistemleri, organları, damarları ve sinirleri anlatmak, anatomi öğretim üyesinin görevidir.

  Dünyada Anatomi

Temel tıp bilim dalları arasında en eski geçmişe sahip ve gelişmesini tamamlamış tek bilim dalıdır. M. Ö. 300 yıllarına doğru ilk defa İskenderiye Okulu’nda insan vücudunun kesilip biçilmesine müsaade edilmiştir. Eski Yunanistan’ın ünlü hekimlerinden Bergamalı Galen’in (M. S. 130-200) anatomi üzerine yazdığı eserler uzun müddet, XVI. yüzyıla kadar doktorlarca esas olarak kabul edilmişti. Belçikalı doktor Vesalius (1514-1584), insan vücudunu keserek araştırmalarına başladı. Onun çalışmaları sayesinde anatomi bilimi daha çabuk ilerlemeler kaydetmeye başladı.
Bugünkü anatomi biliminin temellerinin atılışında Fallopius ile Eustachius’un büyük hizmetleri oldu. XIX. yüzyılda Fransız bilginlerinden Cuvier ile Bichat anatomi alanında birçok incelemeler yaptılar. Bilhassa X ışınlarının keşfinden sonra anatomi alanındaki çalışmaları sadece kadavralar üzerinde değil, canlılar üzerinde de yapmak mümkün oldu.
Tamamen Latince olarak yazılan, birleşik terimleri ve tamlamaları tercih eden ve bunları uluslararası kurallara bağlayan tıp bilim dalı Anatomi’dir. 1895 yılından “Nomina Anatomica”, 1998 yılında da güncelleştirilmiş “Terminologia Anatomica” yayınlamıştır.

  Türkiye’de Anatomi

Ülkemizde 14 mart 1827’de Tıphane ve Cerrahhane açılmıştır. Anatomi öğretimine model, planş ve resimler ilk defa bu dönemde sokulmuştur. Anatomi dersleri Osman SAİB Efendi tarafından verilmiştir. 1841’de Abdülmecit’ten alınan bir fermanla anatomi öğretimine kadavra girmiştir. Hasan Mazhar Paşa, 1871-1874 yılları arasında Paris’te anatomi ve cerrahi ihtisası yaptı. İstanbul Askeri Tıp Okulu’nda teşrih muavinliği (anatomi doçentliği)’ne başladı. Daha sonra teşrih muallimliği (Anatomi Profesörlüğü) ünvanı verildi. Mazhar Paşa, yurda döndüğünde tıp eğitimi Fransızca yapılmaktaydı. O ve bir grup arkadaşı derslerin Türkçe olarak verilmesi tezini savundular ve bu konuda başarılı da oldular. Onlarla birlikte Türkçe tıp eğitimi başlamış oldu. Mazhar Paşa, birçok tıp teriminin Türkçe karşılıklarını bulup yerleştirilmesinde, özellikle anatomi terimlerinin birçoğunun bulunup kullanılmasında önemli bir hizmet verdi. Tıp fakültesinde anatomi ders eğitiminin, Fransızcadan ziyade Türkçe işlenmesi konusunda oldukça fazla emek harcadı.
“Lügat-ı Tıp” (Tıp Sözlüğü)’ın hazırlanmasında ve anatomi terimlerinin, tıp eğitimine ve literatüre yerleştirilmesinde büyük katkıları oldu. Türk Anatomisi, uzun yıllar Mazhar Paşa’nın Anatomi terimlerinin etkisi altında kalmıştır. Hasan Mazhar Paşa ile Türk anatomisinde yepyeni bir dönem başladı. Mazhar Paşa aralarında Ord.Prof. Dr. Zeki Zeren’in de bulunduğu yüzlerce doktor yetiştirdi.
Hasan Mazhar Paşa, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Anatomi Kürsüsü (Teşrih Enstitüsü) başkanı Ord. Prof. Dr. Nurettin Ali BERKOL, aynı kürsüden yetişen Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren Türkiye’de modern anatominin kurucuları arasında sayılabilir.
Günümüz Türkiye’sinde tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimliği fakültelerindeki Anatomi anabilim dallarında uluslararası alanda kabul gören Nomina Anatomica’lar ve onların en yeni uygulaması olan Terminologia Anatomica yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde Türkçe olarak yazılan çok sayıda Anatomi ders kitabı vardır ve hepsinde uluslararası terminoloji esas alınmıştır.

  Anatomi Anabilim Dalının Kurulması ve Amacı

Anabilim Dalı; Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2006 yılından itibaren eğitim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda anatomi eğitimi kadrolu akademisyen olarak ilk 01.09.2007 tarihinde Yard.Doç.Dr.Hülya GÜRBÜZ tarafından verilmeye başlamıştır. Daha sonra Yard.Doç.Dr.Hülya GÜRBÜZ 17.06.2009 tarihinde doçentlik ünvanı almıştır. Halen anatomi ve tıbbi terminoloji dersleri Doç. Dr. Hülya GÜRBÜZ tarafından verilmektedir.
Anabilim Dalının amacı; Geleceğin bilim insanlarına insan vücudunun yapısını, şeklini, büyüklüğünü öğretmek, tüm klinik bilimlerin temelini oluşturan sistemleri, organları, damarları ve sinirleri anlatmak, bunun yanısıra, lisans öğrencilerinin veya yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları Latince tıbbi terimlerin ilkelerini açıklamak, tıbbi terminolojiyi vermektir. Öğrencilere düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması mesleki kavramların verilmesi de üstlenilmektedir. Anatomi Dalında akademisyenler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktır.
Anatomi Öğretim Üyesi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek okulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, spor akademisi, güzel sanatlar akademisi gibi okulların öğrencilerine veya yüksek lisans öğrencilerine disseksiyon salonlarında kadavra, kadavra preparatları, maketler, bilgisayar görüntüleri üzerinde interaktif yöntemle eğitim gerçekleştirir. Gerektiği ölçüde eğitim veren ve tam gün esasına göre çalışan anatomi hekimi doktora veya TUS programı ile yetişmiş genellikle tıp kökenli öğretim üyesidir.
Anatomiyi klinik yaklaşımlara yansıtmak, öğrencilerle sevgi ve saygıya dayanan eğitim ilişkisi kurmak anatominin öncelikli hedefleri arasındadır.