T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Bilgi ve İletişim

ERASMUS Nedir?

 • Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.
 • Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
 • Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Hangi Ülkelere Gidilebilir?

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye ve Hırvatistan ile İsviçre yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Giden Öğrenciler için Bilgi (KA103)

Başvuru Kriterleri:
Öğrenme ve Staj Kriterleri (Öğrenciler İçin):

 • Fakültesinde ve Yüksekokulunda en az ilk yıldaki çalışmalarını tamamlamış olmaları (İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz)
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıtlı öğrenci olmak.
 • Not ortalaması minimum Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00.
 • Üniversitemizde yapılan Erasmus Dil Sınavı’ndan en az 60/100 puan almak

Not: Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenciler için;
Katılımcılar, Erasmus+ program kuralları gereği, diplomalarını/derecelerini tamamlamak için gerekli kredilerin tamamını almamış ve ders yükü en az 30 AKTS/dönem olan tam zamanlı öğrenciler olmalıdır.

1. Öğrenim hareketliliği

 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
 • Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
 • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 ECTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. 

2. Staj hareketliliği

Seçim Kriterleri:

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik başarı düzeyi: %50
 • Dil seviyesi: %50
 • Daha önce aynı öğrenim kademesi içinde hareketlilikten yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yapılan öğrenci hareketliliği süresi toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır.