ÖĞRENCİLER
Yönetmelikler
Kampüslerimiz
Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Konseyi
Akademik Takvim
Kayıt Yenileme
Öğrenci Bilgi Sistemi
Öğrenci E-Posta

   

  DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ / YÖNERGELERİ

  • YÖNETMELİK
TARİH SAYI
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  25.10.2018 30606
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği   04.01.2017 29938
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  23.03.2015 29304
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  23.12.2014 29214
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  23.12.2014 29214
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  23.12.2014 29214
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  20.03.2014 28947
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  02.03.2014 28929
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  02.03.2014 28929
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliği  26.02.2014 28925
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  18.08.2012 28388
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  21.01.2009 27117
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  30.11.2008 27070
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği  06.12.2020 31326
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği  13.11.2006 26345
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği  13.08.2006 26258
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  13.08.2006 26258
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği  13.08.2006 26258


  • YÖNERGE
TARİH SAYI
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  21.12.2018 2018-13
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mezuniyet Derecesine Giren Ön Lisans ve lisans Öğrencilerinin Tespitine Dair Yönerge  16.05.2018 2018-04
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Süreci 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Ölçme Ve Değerlendirme Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Ölçme Ve Değerlendirme Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 
Kütüphane Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme Ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu  07.04.2015 2015-02-01
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları  06.10.2010 2010-06-01
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 
Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi 
Yüksek Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi 
Sağlık Yüksekokulu Yaz Staj Yönergesi 
Kurumsal Akademik Açık Arşiv Sistemi Yönergesi 
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Seçimi Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Klinik Uygulama Yönergesi  
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans Düzeyindeki Diploma Programlarında Kurumiçi, Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Diploma Programlarında Kurumlararası (Yurtiçi-Yurtdışı) Ve Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yönergesi   18.04.2017 2017-03-04
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Almalarına Dair Esaslar  
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4' lük Sistemdeki Notların 100' lük Sistemdeki Karşılıkları 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Klinik Uygulama Yönergesi 
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BİLİM-TTO) Yönergesi  
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Birimi İngilizce Hazırlık Programı Yönergesi  
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esasları İlişkin Yönerge