Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi temel sayısal ve sözel bilimlerde eğitim vermektedir. Her bölümün müfredatı uzman akademisyen kadrosu ve güncel akademik araştırmalarla hazırlanmaktadır. Bölümden mezun olan öğrencilerin, alanında nitelikli uzmanlar olması hedeflenmektedir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, fakülte bünyesinde Psikoloji ile birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde de hem pratik hem de teorik eğitimler verilmekte ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ilerleyen üniversite, gelecek dönem Fen Edebiyat Fakültesi sıralama ve puanlarında üst sıralarda yer almayı amaç edinmiştir. Yenilikçi eğitim modeliyle öğrencilerin disiplinlerarası çalışma metotlarını öğrenmesi ve mesleki derslerden önce temel bilimleri öğrenerek tam donanımlı bilim insanları olmasını önemsemektedir. Fakültede bölüm derslerinin dışında disiplinlerarası çalışma ve tüm dünyadaki akademik gelişmelerin takibi için seminerler ve çeşitli bilimsel toplantılar öğrencilerin katılımına açık şekilde düzenlenmektedir. Başarılı bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla öğrencilerin bu etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir. 

Fen Edebiyat Fakültesine Genel Bakış

Fen Edebiyat Fakültesinde 4 yıllık eğitim verilir. Temel bilimler üzerine akademik çalışmaların yürütüldüğü fakültede yüksek eğitim ve bilimsel araştırma yeteneklerine sahip öğrenciler yetiştirilir. Fakültede Psikoloji ile birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde aktif eğitim ve araştırma süreçlerinin yönetildiği lisans eğitim programı uygulanmaktadır. Öğrenciler, 4 yıllık lisans eğitim sürecinin ardından bilim dünyasının ön saflarında aktif olarak çalışabilir yetkinliğe erişebilmektedir. Bölümlerdeki derslerde ilk iki yıl teorik eğitim ağırlıktayken ikinci yıldan itibaren saha ve laboratuvar çalışmalarına yer verilir. Bu sayede öğrenciler, eğitim aldıkları bölümü daha yakından tanıyabilmektedir. Aynı zamanda öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek pekiştirebilmektedir. Teorik ve pratik eğitimler sayesinde alandan mezun olan öğrencilerin hem akademik açıdan tam donanımlı hem de klinik çalışmalarda yetkinlik kazanmış olması amaçlanır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik kadrosu ile etik değerlere saygılı ve mesleki donanımı yüksek mezunlar vermeyi hedef edinmiştir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü tercih etmek isteyen aday öğrenciler sınava sayısal puan türünde hazırlanmalıdır. Psikoloji okumak isteyenler için ise Fen Edebiyat Fakültesi puanları eşit ağırlık türünde hesaplanmaktadır. 

Demiroğlu Bilim Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi

Demiroğlu Bilim, Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2006 yılında kurulmuş sağlık bilimlerinin ağırlıkta olduğu bir vakıf üniversitesidir. Üniversite bünyesinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi ise 2016 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Fakülte kurulduğu günden bu yana istihdam ve akademik çalışmalarla paralel olacak şekilde kontenjanlarını artırırken, puan sıralamalarında yükselişini sürdürmüş ve 2019 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültenin tüm dersleri, Esentepe yerleşkesinde verilmektedir. Ancak öğrenciler Şişli kampüsünde yer alan kütüphaneden diledikleri her an yararlanabilmektedir. Fakültede alanında yetkin öğrenciler yetiştirilmesi için uzman akademisyen kadroyla eğitim verilmektedir.

Demiroğlu Bilim Fen Edebiyat Fakültesinde Okutulan Bölümler

Moleküler Biyoloji ve Genetik ile birlikte Psikoloji bölümünde de 4 yıllık lisans eğitimlerinin verildiği fakülte öğrencilerine en yeni teknolojik gelişmeler ve akademik çalışmalar doğrultusunda eğitim vermektedir. Disiplinlerarası çalışma olanaklarının da bulunduğu bu bölümlerde öğrenciler, alanına yakın olan anabilim dallarında da eğitimler görmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri ve dersleri şu şekildedir:

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik: Bölüm hücre, genetik ve moleküler biyoloji alanlarını içeren geniş tabanlı bir lisans programıdır. Dersler biyoloji, fizik, kimya gibi temel bilimlerle başlar. Bu sayede öğrencilerin alana en iyi şekilde hazırlanması hedeflenmektedir. Hücre biyolojisi, genetik ve evrim, mikrobiyoloji, genetik mühendisliği, biyokimya, sistem biyolojisi alanında eğitimler verilmektedir. Bunlarla birlikte disiplinlerarası çalışma için istatistik, ilkyardım, nörobiyoloji ve fizyoloji gibi eğitimler de yer alır. Bölüm mezunları hastanelerde, özel laboratuvarlarda, tıbbi araştırma merkezlerinde biyoteknoloji ve gıda işleme endüstrilerinde çalışabilmektedir. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler moleküler biyolog, biyoinformatik uzmanı, genetik mühendisi olarak çalışabilir. Ayrıca bölüm mezunları, ilgi duydukları konularda yüksek lisans eğitimine başvurabilmekte ve akademik kariyer üzerine çalışmalarına devam edebilmektedir.
  • Psikoloji: Psikoloji bölümü Fen Edebiyat Fakültesi dersleri gelişim, sosyal, klinik, endüstri ve örgüt psikoloji olmak üzere dört alan çerçevesinde işlenmektedir. Dört alanın yanında müfredatta psikoloji tarihi, istatistik, insan kaynakları gibi derslere de yer verilmektedir. Özellikle ilk iki yıl, öğrencilerin alanı daha yakından tanıması amaçlanır. Öğrenciler ilk yıl psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili eğitimler alır. Üçüncü yıl itibarıyla uygulamaları dersler, psikoteknik ve psikopatoloji derslerinin sayıları artar. Teorik ve pratik eğitimlerle birlikte öğrencilere psikolojik testlerin değerlendirilmesine dair dersler de verilir. Bu derslerde ölçme ve değerlendirme teknikleri, psikoteknik değerlendirmeler ve uygulamaları anlatılmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler kliniklerde, kamu ve özel hastanelerde, danışmanlık merkezlerinde psikolog unvanıyla çalışabilmektedir. Aynı zamanda mezunlar, ilgi duydukları alanda uzmanlaşmak üzere klinik ve sosyal psikoloji gibi yüksek lisans programlarına başvurabilmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi taban puanları, bölümler özelinde açılan kontenjanlara göre belirlenmektedir. İlgili puan türlerinde sınava giren öğrenciler bölümler için tercih yapabilmektedir. Bölüme yerleşen öğrenciler, 4 yıllık eğitim son döneminde bir bilimsel proje hazırlar. Bilimsel proje dersiyle birlikte öğrencilerin mezun olmaya hak kazanması için not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Hakkında En Çok Merak Edilenler (SSS)

Fen Edebiyat Fakültesi Nedir?

Fen Edebiyat Fakültesi, sayısal ve sosyal bilimlerde eğitim veren bölümlerden oluşan lisans eğitimlerinin verildiği üniversite birimidir. Sayısal ve sosyal bilimlerin bir arada oluşuyla öğrencilere disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazandırılması amaçlanmaktadır. Fakülte puanları tercih edilecek anabilim dalının eğitimine göre sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde hesaplanır. Fakülteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler minimum 8 yarıyılda toplam 4 sene eğitim almaktadır. 4 yıllık lisans programından mezun olan tüm öğrenciler, ilgili alanlardaki yüksek lisans programlarına devam etmeye hak kazanır.