Deney Hayvanları

İn vivo laboratuarında sıçan, fare, tavşan, guinea pig türlerinde deney hayvanlarının üretimi, bakımı yapılmaktadır. Ünitemizde sinirbilim ağırlıklı çalışmalar yapılmaktadır. Temel olarak otizm, depresyon, nöroinflamasyon, epilepsi, nöropati, nörodejeneratif (Alzheimer, Parkinson, iskemik beyin hasarı vb.), toksikoloji modellerinde tedavi edici ajanlar denenmekte ayrıca bu hastalıkların fizyopatolojik mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Deneysel AR-GE biriminde elektrofizyolojik (EEG, EMG, EKG, VEP, SEP) kayıtlar alınabilmektedir. Stereotaksik cihaz ile sıçan beyninin belirlenmiş koordinatlarına ilaç verme ve elektrik potansiyeli kayıt etme teknikleri mevcuttur.

Birimimizde hayvan davranış deneylerinin tamamının ( Açık alan, anksiyete, bellek ölçümü, sosyal tanıma, güç testi, denge testi vb.) yapıldığı düzeneklerimiz mevcuttur. Merkezimizde metabolik sendrom, diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer modellemeleri için özel beslenme şartları oluşturulabilmektedir. Merkezimiz her ay en az 5 farklı çalışma yapmakta ve bunu sonucunda yılda 15-20 bilimsel yayını SCI dergilerde literatüre kazandırmaktadır.

İn vivo AR-GE merkezinin sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun ERBAŞ özellikle otizm alanında kendisine ait patentli tanı testlerini, modellemeleri, ilaç denemelerini gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca merkezimize yıllık 300 stajyer öğrenci, gönüllü araştırmacı, ziyaretçi öğretim üyesi, asistan, tıpta uzmanlık öğrencisi, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gelmektedir. Ziyaretçilerimiz sadece deney yapmakla kalmayıp makale tarama, makale yazma, hipotez kurma gibi temel bilimsel özellikleri merkezimizde kazanmaktadır. Bu kazanımlar sonucunda özellikle lisans öğrencilerimiz yılda 150-200 adet derleme yazmaktadır. Bu derlemeler ise üniversite bünyemizdeki (FNG Journal of Medicine,  FNG Journal of Transplantation) ve Doç. Dr. Oytun ERBAŞ’a ait The Journal of Experimental and Basic Medical Sciences dergilerinde basılarak literatüre kazandırılmaktadır.