Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, farklı alanlarda uzmanlaşmış sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi için yenilikçi eğitim modelinin uygulandığı lisans programlarını içermektedir. Lisans programlarının tamamında hem teorik hem de pratik eğitimler verilir. Teorik eğitimlerin tamamında anabilim dalının yanı sıra multidisipliner çalışmaya teşvik eden eğitimler de müfredata dahil edilmiştir. Pratik eğitimler ise sahada, klinik ortamlarda ve laboratuvarlarda düzenlenmektedir. Teorik ve uygulamalı dersleri içeren yenilikçi eğitim modeli ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi alanında yetkin, mesleki bilgisiyle çalışma ortamına hazır geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerindeki verimliliğin artmasına katkı sağlayacak mezunlar verilmesi hedeflenmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi puanları, bölümlere göre sayısal ve eşit ağırlık alanından öğrenci kabul etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesine Genel Bakış

Nitelikli sağlık personelleri yetiştirilmesini hedefleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Ebelik olmak üzere dört farklı lisans programında öğrenci kabul etmektedir. Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik bölümlerinin kontenjanları 40, Sağlık Yönetimi bölümüne ise 30 olarak belirlenmiştir. 4 yıl süresince eğitim veren tüm bölümlerde, teorik ve pratik eğitimlerle birlikte dersler Temel Tıp Bilimleri çerçevesinde işlenmektedir. Mezun olabilmek için öğrencilerin tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Ders programına göre öğrenciler, dersleri tamamladıktan sonra bitirme projesine de katılır. Bitirme projesinde danışman hocaların rehberliğinde akademik veya klinik çalışmalara katkı sağlamakla yükümlü olur. Bu sayede hem öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırması hem de bilimsel gelişmeleri daha yakından tanıması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra öğrenim süresi boyunca bilimsel etkinlikler, toplantı ve seminerler düzenlenir. Öğrenciler, bu etkinliklere katılması için teşvik edilir.

Demiroğlu Bilim Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarihi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri üzerine eğitim verilen üniversitede etik değerlere saygılı, araştırmaya açık, problem çözme yetkinliğine sahip uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda 2006 yılından beri uzman akademik kadrosuyla eğitimler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi taban puanları, her geçen yıl yükselmiştir. Üniversite, gelecek yıllarda üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir. Akademik çalışmaları ve öğretim üyesi kadrosu fakülte öğrencilerine hem ulusal hem de küresel platformlarda geçerli olacak sağlık bilimleri eğitimi sunmayı amaç edinmiştir. 

Demiroğlu Bilim Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okutulan Bölümler

Hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerin 4 bölümde verildiği fakültede derslerin müfredatı iletişim, sosyoloji, iktisat ve işletme gibi bilim dallarıyla zenginleştirilmiştir. Bu müfredatla öğrencilerin alanına yardımcı konularda da bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri aşağıda listelenmiştir:

  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü: Beslenme ve diyetetik alanında iyi bir kariyere sahip olmak isteyen öğrenciler için bilimsel bilgileri pratik öğrenmeyle birleştiren eğitimler verilir. Bu eğitimler doğrultusunda toplum sağlığını geliştirmeye yönelik beceriler edinilmesi hedeflenir. Öğrencilerin gıda ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamalarına destek veren kritik problem çözme ve iletişim becerileri edinmesi amaçlanmaktadır. Temel ve uygulamalı bilimler, sosyal bilimler, tıbbi beslenme tedavisi, toplum ve halk sağlığı, yemek servisi ve yönetimi alanlarında dersler işlenir. Bunlarla birlikte biyokimya, kimya, besin teknolojileri eğitimleri verilir. Dört yıllık programı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olarak “Diyetisyen” unvanı alır.  Diyetisyenler kliniklerde, sağlık kuruluşlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilir.
  • Ebelik: Gebelik döneminden doğum sonrası sürece kadar olan dönemde danışmanlık ve bakım sağlayan, normal doğumları organize eden ebeler yetiştirilmesi için eğitimler veren lisans programıdır. Anatomi ve fizyoloji, halk sağlığı, anne sağlığı gibi konular müfredata dahildir. İletişim yetenekleri, emzirme, normal doğuma hazırlık yöntemleri, aile planlaması, kadın hastalıkları, infertilite ve bakım, doğumda ağrı, ilaç yönetimi ebelik bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi dersleri ile işlenir. Bununla birlikte fakültenin mesleki beceri ve temel eğitim laboratuvarlarında, simülasyon merkezinde klinik eğitimler uygulanır. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler “ebe” unvanıyla mezun olarak hastanelerde ve kliniklerde çalışabilir.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Kaza veya hastalıklara bağlı olarak, fonksiyonel bozukluklar yaşayan hastaların tedavisini destekleyen fizyoterapistler yetiştiren lisans programıdır. Anatomi, fizyolojik mekanizmalar, nörofizyoloji gibi eğitimlerin yanında ortopedik, pediatrik, ortez, pulmoner ve nörolojik rehabilitasyon teknikleri öğretilir. Bölümü derslerini başarıyla tamamlayanlar “fizyoterapist” unvanı alarak mezun olur. Mezunlar kadın doğum, ortopedi, nöroloji, pediatri ve acil bakım servislerinde çalışabilir. Ayak sağlığı, düzgün postür, okul çocuklarının spor dallarına teşvik edilmesi, sporcu sağlığının korunması için uygulamalar, iş yerlerinde çalışanların koşullarının iyileştirilmesi gibi birçok farklı alanda danışmanlık hizmeti verebilir.
  • Sağlık Yönetimi: Sağlık kuruluşlarında organizasyon ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik derslerin verildiği lisans programıdır. Öğrencilere muhasebe, işletme ve iktisat, finansal yönetim konularında eğitimler verilir. Ayrıca öğrencilerin mesleki başarısı için tıbbi terminoloji, hasta hakları, sağlık hukuku, yabancı dil eğitimleri de müfredata dahil edilmiştir. Bölüm mezunları sağlık kuruluşlarında, kliniklerde, huzurevlerinde sağlık danışmanlığı ve klinik yönetimi üzerine çalışabilir. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi sıralama ve puanlarına göre ÖSYM’nin düzenlediği üniversite sınavından yeterli puanları alan öğrenciler, bu bölümlere yerleşmeye hak kazanır. Kendi bölümlerini tamamlayıp mezun olan öğrenciler ise üniversitenin yüksek lisans ve doktora imkanlarından faydalanarak alanlarında uzman olabilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Sağlanan Olanaklar

Aktif yaşamı ve sağlığı geliştirmenin yanı sıra kaliteli sağlık hizmetlerine yönelik yenilikçi yaklaşımları ilke edinen üniversitemizin sağlık bilimleri de dahil olmak üzere tüm fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri, isteğe bağlı olan hazırlık programından yararlanarak 1 akademik yıl süresince İngilizce eğitim alabilir. Ayrıca tüm öğrencilerimiz Esentepe yerleşkesinde hafta içi her gün 17.00’ye kadar hizmet veren kütüphanemizden yararlanabilir. Şişli kampüsünde bulunan kütüphanemiz de her gün 24 saat süresince öğrencilerimizi kabul etmektedir. Dileyen öğrenciler, kitap ve sıralı yayınları kütüphaneden ödünç alabilir. Kitap ve sıralı yayınların teslim süresi 15 gündür. Ancak gerekli durumlarda kütüphaneye başvurularak bu süre uzatılabilir. Ayrıca öğrenci numarası kullanılarak, katalogtan akademik çalışma ve diğer kaynaklara çevrim içi olarak ulaşılabilir. Böylece öğrencilerimiz derslerine yardımcı olacak kaynaklara her an erişim sağlayabilir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde yer alan kulüpler de fakültemizin öğrencilerine açıktır. Öğrencilerimiz bu kulüplerde, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerle etkinlikler düzenleyebilir. Satranç, briç, sinema, fotoğrafçılık, bilimsel araştırma ve sağlıklı yaşam kulüpleri arasından öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre dilediğini seçebilir. Ayrıca üniversitemizde Erasmus olanağı da bulunmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri, Avusturya’da yer alan Alma Mater-Europea ECM’de öğrenim ve staj görebilmektedir. Erasmus ile yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin, en az 2.50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular (SSS)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Nedir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık bilimleri alanında akademik araştırmaların yapıldığı lisans programlarından oluşan üniversite birimidir. Yeni nesil sağlık profesyonelleri yetiştirmek için öğrencilere hem ulusal hem de küresel çapta tanınan akademisyenler tarafından yeni teknolojiler ve güncel akademik araştırmalarla desteklenmiş eğitimler verilmektedir. Fakültede okuyan öğrenciler uygulamalı derslerde zengin ve çeşitli uygulamalı klinik deneyimler edinir. Böylece, alanında uzman ve toplumun üretken bir parçası olarak sahada çalışmaya hazır şekilde fakülteden mezun olur.nesil sağlık profesyonelleri yetiştirmek için öğrencilere hem ulusal hem de küresel çapta tanınan akademisyenler tarafından yeni teknolojiler ve güncel akademik araştırmalarla desteklenmiş eğitimler verilmektedir. Fakültede okuyan öğrenciler uygulamalı derslerde zengin ve çeşitli uygulamalı klinik deneyimler edinir. Böylece, alanında uzman ve toplumun üretken bir parçası olarak sahada çalışmaya hazır şekilde fakülteden mezun olur.