Hücre ve Kanser Araştırmaları Merkezi

Birimimizde kanser hücre kültürü başta olmak üzere mezenkimal, induced pluripotent stem cell, nöron hücre kültürü yapılmaktadır. Hücre kültürlerinde kök hücrelerin farklı yönlere diferansiasyonu sağlanmaktadır. Özellikle kanser hücre kültürlerinde farklı kimyasal ve sitotoksik ajanların denemeleri yapılmakta, gen ekspresyonu üzerindeki epigenetik değişiklikler değerlendirilmektedir.

Kanser hücre kültüründen elde edilen hücreler in vivo deney hayvanlarına aktarılarak aynı deneyler tekrarlanmaktadır. Böylelikle sitotoksik ajanların etkileri, toksik konsantrasyonları daha güvenilir olarak belirlenebilmektedir. 

Nörodejeneratif hastalıkların in vitro modellemeleri için sıçanlardan elde edilen hücreler kullanılmaktadır. Hidrojen peroksit toksite modellerinde farklı polifenol bileşikleri, bitkisel kaynaklı eksratlar hızlıca denenebilmektedir. Merkezimizde bulunan Western Blot, PCR, ELISA yöntemleri ile protein ve gen düzeyindeki değişikler hızlıca analiz edilebilmektedir.

Ayrıca merkezimize yıllık 300 stajyer öğrenci, gönüllü araştırmacı, ziyaretçi öğretim üyesi, asistan, tıpta uzmanlık öğrencisi, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gelmektedir. Ziyaretçilerimiz sadece deney yapmakla kalmayıp makale tarama, makale yazma, hipotez kurma gibi temel bilimsel özellikleri merkezimizde kazanmaktadır. Bu kazanımlar sonucunda özellikle lisans öğrencilerimiz yılda 150-200 adet derleme yazmaktadır. Bu derlemeler ise üniversite bünyemizdeki (FNG Journal of Medicine,  FNG Journal of Transplantation) ve Doç. Dr. Oytun ERBAŞ’a ait The Journal of Experimental and Basic Medical Sciences dergilerinde basılarak literatüre kazandırılmaktadır.