Down Sendromu

Merkezin amacı; Down Sendromu konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, veri toplamak ve sonuçlandırmak, her düzeyde araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim adamı yetiştirmek, Down Sendromu hastalığının ve yol açtığı hafif veya orta seviyedeki zihinsel, fiziksel gelişim ve motor geriliğinin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve diğer bilim kuruluşları ile işbirliği kurmak, güncel kılavuzlar doğrultusunda yapılacak kapsamlı çalışmalarla moleküler anlamda 21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri çözmek, öğrenme potansiyellerini ve becerilerini arttırmak, Down Sendromlu bireylere her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 

 • Down Sendromu alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Down Sendromu tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, 21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri çözmeyi hedefleyerek Down Sendromlu bireylerin öğrenme potansiyellerini ve becerilerini arttırmak.
 • Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurul heyeti oluşturmak, özürlülük ölçütü sınıflandırması ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca sağlık kurulu raporlarını hazırlamak.
 • Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
 • Down Sendromu alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • Down Sendromu alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
 • Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün Down Sendromu hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
 • Down Sendromlu bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek. Down Sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmak.
 • Down Sendromu hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
 • Yükseköğretim kurumlarında Down Sendromlu bireylerin eğitim-öğretim alabilmelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile işbirliği yaparak Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşebilme olanaklarını oluşturmak.
 • Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
 • Down Sendromu ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
 • Down Sendromu ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
 • Rektör tarafından verilecek Down Sendromu alanındaki görevleri yerine getirmek.