Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı:

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri ve mezunlarının mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, uygulama konusunda yetkinlik kazandırmak ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Üniversitemiz öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini planlama konusunda destek vermek suretiyle üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelini ve performansını arttırmaya katkıda bulunmak,

Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Ders yapabilecekleri kurumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak ve mezunlarımızın iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, öğrencileri bilgilendirmek,

Üniversite adaylarına ilgi ve yetenekleriyle uyumlu önlisans, lisans ve lisansüstü programları hakkında bilgi vererek öğrenci adaylarının bilinçli bir tercih yapmalarına yardımcı olmak ve üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Üniversite öğrencilerine (önlisans, lisans ve lisansüstü) ve mezunlarına yönelik kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,
  • Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,
  • Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,
  • Üniversitemiz Mezunlar Derneği ve Üniversitemiz mezunlarının çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek. Bu amaçla işe yerleşme, eğitime devam, işveren ve mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgilerini sistematik ve kapsamlı olarak toplayıp değerlendirmek,
  • Ulusal ve uluslararası alanda seminerler, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,
  • Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş ve işyerleri vb. ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek,
  • Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak İşletmede Mesleki Eğitim, Uygulamalı Ders ve Staj imkânlarını geliştirmek ve öğrencileri iş hayatı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,