Ebelik Bölümü

Ebelik bölümü hem teorik hem pratik eğitimlerin gerçekleştiği bir lisans programıdır. Sayısal puan türü ile öğrencilerin tercih edebileceği bölümlerden birisi olan ebelik bölümünün amacı nitelikli ebeler ve bilim insanları yetiştirmektir. Ebelik bölümünde uygulanan eğitim modelleri, öğrencilerin hem klinik yeteneklerini hem de teorik bilgilerini geliştirmeyi ve pekiştirmeyi hedefler. İstanbul’da bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik Bölümü, temel becerileri geliştiren uygulama dersleriyle yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen ebeler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik Bölümü programı 2008 yılından bu yana lisans eğitimi vermektedir. Bunun yanı sıra 2013-2014 yılından beri Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimleri devam etmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin profesyonel ve donanımlı bir ebe olarak yetişmeleri için nitelikli eğitim ve öğrenim vermektedir. Hemşirelik bölümümüz temel mesleki ve uygulamaları dersleri ile kendini ispatlamıştır. Üniversitemiz ebelik sıralaması, 2022 yılında da daha ileri sıralarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ebelik Bölümüne Genel Bakış

Ebelik bölümü 4 yıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Lisans eğitimi boyunca teorik ve uygulamalı eğitim modeli uygulanır. Uygulama dersleri Simülasyon Merkezi, Temel Eğitim Laboratuvarı ve Mesleki Beceri Laboratuvarı’nda yapılmaktadır. Teorik ve teknik bilgilerin dışında klinik eğitimi de koordineli bir şekilde verilmektedir. Klinik eğitimi, hastane bölümlerinde ya da diğer sağlık hizmetleri biriminde verilen hizmet içi eğitim şeklinde olmaktadır. Üniversitemiz, klinik uygulamalarla ebe olacak öğrencilerin yeterli beceriye ulaşmasını sağlamaktadır. Teorik ve uygulamalı lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezun olmaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler, alanında uzman olan öğretim kadrosunun gözetiminde verilen pratik dersler, bitirme projeleri ve klinik stajlar ile iş hayatına hazır olmaktadır.

Demiroğlu Bilim Ebelik Bölümünde Okutulan Dersler

Ebelik bölümünde okutulan dersler birbirinin devamı niteliğindedir:

1. sınıf: Bölümün ilk yılında anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji - parazitoloji, histoloji ve embriyoloji gibi dersler verilir. Ebelikte temel uygulamalar, ebelik felsefesi ve temel kavramlar zorunlu olarak bölümde okutulmaktadır. Birçok bölümün ilk yılında olduğu gibi ebelik bölümünde de İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri verilmektedir. Ayrıca sosyoloji, ebelikte etik, antropoloji ve girişimcilik dersleri de seçmeli ders kategorisinde sunulmaktadır.

2. sınıf: Bölümün 2. yılında doğum bilgisi, iç hastalıkları, farmakoloji, genetik, cerrahi hastalıkları ve aile planlaması gibi dersler yer alır. 2. sınıfta seçmeli olarak akılcı ilaç uygulamaları, sağlığı geliştirme, sağlık iletişimi, ilkyardım, stres ve kriz yönetimi, kadının toplumsal konumu ve geliştirilmesi dersleri verilir. 

3. sınıf: Bölümün 3. yılında doğum ve doğum sonrası konularla ilgili derslerin yoğunluğu artar. Çocuk ve kadın sağlığı, normal doğum, yenidoğan bakımı, enfeksiyon hastalıkları gibi dersler verilir. 3. sınıfın 2. yarıyılında klinik/alan yaz stajı yapılır. Ayrıca seçmeli ders kategorisinde araştırma yöntemleri, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde yönetim, cinsel sağlık, biyoistatistik, transkültürel ebelik gibi dersler yer alır.

4. sınıf: Ebelik bölümünün son yılında uygulamalı doğum bilgisi, halk sağlığı, ebelikte öğretim, ana-çocuk sağlığı ve kadın ruh sağlığı dersleri alınır. Bölümden mezun olmak için bir bitirme projesi şartı bulunur. Son sınıfta sunuan seçmeli dersler arasında ise doğuma hazırlık yöntemleri, doğumda ağrı yöntemi, infertilite ve bakım, jinekolojik onkoloji, obstetrik ve jinekolojik aciller, obstetik yoğun bakım, palyatif bakım ve kanıta dayalı ebelik uygulamaları bulunur. 

Demiroğlu Bilim Ebelik Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Üniversitemiz ve hastanelerimiz bünyesinde bulunan laboratuvarlar öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren Simülasyon Merkezi’nde pratik ve teorik dersler almaktadır. Bölüm öğrencilerimiz 3. sınıf itibarıyla hastanelerimizde staja başlamaktadır. Bölümümüz bünyesinde bulunan birçok dersliğin ve laboratuvarın hastane içinde bulunması öğrencilerinin öğrenim sürecini hızlandırmaktadır. Öğrenciler hastane ortamına alışmakta ve geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.

Okulda 1 kütüphane bulunmaktadır. Okul bünyesine bağlı Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde de yer alan kütüphane herkesin kullanımına açıktır. Öğrencilerin kütüphane içindeki pek çok kitaba ulaşması mümkündür. Üniversitedeki kütüphanemiz geniş baskılı ve dijital kaynak koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca okul bünyesinde sağlıklı yaşam, satranç, müzik, psikoloji, sinema, erasmus, turizm ve gezi, briç, münazara, çocuk etkinlikleri ve faaliyetleri, dans, fotoğrafçılık, spor, tiyatro, beslenme ve diyetetik, Turk MISC ve Atatürkçü Düşünce Kulübü gibi pek çok kulüp bulunmaktadır. Üniversitemizin kadrosundaki alanında tecrübeli uzman akademisyenler ile öğrencilere birebir çalışma imkanı da sunulmaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik Taban Puanları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne öğrenciler SAYISAL puan türü ile girmektedir. Burslu  ve %50 indirimli ebelik taban puanları her yıl değişkenlik göstermektedir. Aynı şekilde ebelik başarı sıralaması da netlere ve puanlara göre belirlenir. Son dört yılın Ebelik puanları ve başarı sırası şu şekildedir:
 

Program Yıl Taban Puan Başarı sıralaması
Burslu 2021 278,46571 208.736
%50 İndirimli 2021 231,39609 365.525
Burslu 2020 321,58202 206.000
%50 İndirimli 2020 266,02988 357.000
Burslu 2019 289,50057 212.822
%50 İndirimli 2019 244,99474 366.485
Burslu 2018 272,17451 218.000
%50 İndirimli 2018 233,11346 372.000


Başarı sıralaması ve taban puanı ebelik netleri baz alınarak her yıl farklılık gösterir. Ebelik bölümünün ataması yüksektir. Bundan dolayı öğrenciler, bölüme ilgi göstermektedir.

Ebelik Bölümü ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Ebelik Nedir?

Ebelik; kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının iyileştirilmesine ve yükseltilmesine katkı yapan bir eğitim-öğretim programıdır. Ebelik bölümünde teorik, pratik ve klinik konuların bulunduğu bir program uygulanmaktadır. Öğrenciler hem dersliklerde hem de laboratuvarlarda öğrenim görmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler; gebelik, doğum, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlığı, bakımı, izlemi, danışmanlık eğitimi ve aile planlaması gibi konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaktadır.

Ebelik Bölümü Kaç Yıldır?

Ülkemizde ebelik bölümü 4 yıl sürmektedir. Eğitim süreci üniversiteler arasında değişkenlik göstermektedir. Üniversitemizde alan derslerimiz kapsamında uygulama dersleri yapılmaktadır. Öğretilen klinik uygulamalar ile öğrencilerimizin yeterli beceriye ulaşması hedeflenmektedir. Ebelik bölümümüzde uygulamalı doğum bilgisi, ebelikte temel uygulamalar, ana çocuk sağlığı, doğumda ağrı yöntemi, normal doğum eylemi, doğum bilgisi, halk sağlığı, aile planlaması gibi temel alan konularının yer aldığı bir eğitim verilmektedir.  

Ebelik Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Ebelik bölümünden mezun olan ebelerin birçok farklı alanda çalışma imkanı bulunur. Öğrenciler mezun olduktan olduktan sonra üniversite, devlet ve özel hastanelerin ilgili bölümlerinde çalışabilmektedir. Aynı zamanda Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, gebe eğitim merkezleri, anne-baba okulları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve evde bakım kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin ebelik bölümlerinde akademisyen olarak ilerleyebilir.

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dört yıl boyunca teorik ve klinik eğitim sunulmaktadır. Öğrenciler kadın sağlığı, çocuk sağlığı, doğum bilgisi, anne-çocuk sağlığı eğitimi, anatomi, histoloji, ebelik tarihi ve daha pek çok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreci içinde uzman kadroların gözetiminde almaktadır.