Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık yönetimi bölümü halk sağlığı düzenlemeleri, tıp etiği, pazarlama, bilgi teknolojileri ve operasyon yönetimi gibi konuları içeren lisans programıdır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik kadrosuyla sağlık yönetimi alanında profesyoneller yetiştirmek için genel bir işletme programı ve halk sağlığı yönetimi konularını birleştiren yenilikçi eğitim modeli uygulamaktadır. Aynı zamanda lisans eğitiminin son senesinde öğrenciler, saha çalışmalarıyla klinik ortamı deneyimleme imkanı bulmakta ve öğrendiği teorik bilgileri hocalarının danışmanlığıyla pekiştirmektedir. Bölüm, mezunlarının yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirilerek, personelin koordinasyonundan kayıtlara kadar uzmanlaşmasını hedefler. Sağlık yönetimi bölümü öğrencileri eğitimi başarıyla tamamladıklarında, bir hastane veya kliniğin sorunsuz çalışmasına olanak sağlamak için gerekli yetkinliği kazanabilir.

Sağlık Yönetimi Bölümüne Genel Bakış

Sağlık yönetimi, sağlık hizmetleri, organizasyon ve ağlarındaki klinik dışı faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi ile ilgili çabaları kapsar. Bu, ekip üyelerini motive etme, birden fazla paydaşla işbirliği yapma ve gerekli değişiklikleri proaktif olarak uygulama becerisi gibi yeteneklerin yanı sıra sağlık hizmeti operasyonları ve teknolojisi hakkında özel bilgiler gerektiren çok odaklı bir yönetim dalıdır. Bu becerilerin geliştirilmesi için öğrenciler, aşağıdaki görevleri meslek etiği çerçevesinde uygulayabilecekleri eğitimler alır:

 • Organizasyon amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi
 • Sağlık personelinin işe alınması, eğitilmesi ve denetlenmesi
 • Hasta mahremiyeti yasalarına ve diğer mevzuatlara uygunluğun sağlanması
 • Çalışma programlarının oluşturulması ve koordine edilmesi
 • Elektronik sağlık kayıtları da dahil olmak üzere hastane otomasyonlarının yönetimi
 • Sağlık kuruluşunun finansman ve bütçelerini izlemek ve yönetmek
 • Sağlık personeli, bölüm başkanları, yatırımcılar veya yönetim kurulları ile iletişim
 • Sağlık hizmetlerini iyileştirmenin ve verimliliği artırmanın yollarını belirlemek

Tüm bu görevleri yerine getirebilecek ve becerilerini geliştirebilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bölümde iletişim, takım çalışması, stres ve zaman yönetimi gibi konularda da öğrencilere eğitimler verilmektedir. Lisans dersleri ağırlıklı olarak sağlık yönetimi, sağlık muhasebesi, sağlık hukuku, hastalıklar ve hastalıkların temelleri gibi konulardan oluşur. Bölüm mezunları 4 yıllık eğitimin ardından “sağlık yöneticisi” ünvanı alarak mezun olur. 

Demiroğlu Bilim Sağlık Yönetimi Bölümünde Okutulan Dersler

Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında öğrencilere 4 yıllık eğitim verilen bölümün ilk üç yılında teorik dersler işlenir. Teorik derslerle öğrencilerin mesleği daha yakından tanıması hedeflenir. Teorik derslerde ilk iki sene alana giriş dersleri ile birlikte finans ve iletişim eğitimleri verilir. Sağlık yönetimi dersleri şu şekildedir:

 • İlk yıl işletme yönetimi, muhasebe, işletme matematiği gibi derslerin yanı sıra tıbbi terminoloji ile öğrencilerin insan anatomisine ilişkin terimleri öğrenmesi hedeflenir. Hastalıklar bilgisi dersleri de 1. sınıf müfredatında başlamaktadır. Bu ders ile alanda çalışacak kişilerin, tıbbi terminolojiye hakimiyeti güçlenir. Ayrıca iletişim ve sosyal davranış, konuşma sanatı ve diksiyon gibi derslerle sağlık yöneticisi adaylarının empati yetenekleri ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
 • 2. sınıfta insan kaynaklarının yönetimi, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık kurumlarında liderlik, sağlık sosyoloji ve antropoloji dersleri ağırlıktadır. Alan dersi saatlerinin artığı bu sınıfta araştırma yöntemleri, sağlık hukuku ve hasta hakları gibi konulara da değinilir. Ayrıca öğrencilerin terminoloji yetkinliklerinin artmasına destek veren mesleki yabancı dil dersleri verilir.
 • 3. sınıfta sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık bilgi yönetimi, pazarlama, sigortacılık ve aktüerya örgütsel davranış, girişimcilik ve bilişim dersleri verilmektedir. Derslerin tamamı alan bilgisi içerir.
 • 4. sınıfta ise Teorik derslerin yoğunluğu azalırken uygulamalı dersler artar. Sağlık hizmetlerinde uygulama dersleri kapsamında ilk yarıyıl, hastanelerin idari bölümlerinde haftanın 5 günü toplam 40 saat saha çalışması yapılır. İkinci yarıyıl ise Haftanın  üç günü yapılan saha çalışmasıyla birlikte öğrenciler bitirme projelerini hazırlar. Bitirme projeleri ve uygulamalı dersler olduğu için lisans süresi boyunca öğrencilerin staj yükümlülüğü bulunmaz. 

Dört yılın sonunda öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS şartını sağlamış ve bütün uygulamaları başarılı ile tamamlamış olmaları gerekir. Mezun olan öğrenciler her türlü sağlık kuruluşunda çalışabildikleri için sigorta, yöneticilik, danışmanlık da dahil birçok alanda iş bulma imkanına sahip olabilir.. İşe yeni başlayan mezunlar, deneyim kazandıkça yükselerek yönetici pozisyonunda maaş alabilir. Artan sağlık kuruluşları ve sağlıklı yaşam için farkındalığın gelişmesinin etkisiyle bölüm mezunlarının istihdam olanaklarının gelecekte çok daha fazla artacağı öngörülmektedir.

Demiroğlu Bilim Sağlık Yönetimi Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Üniversitemiz öğrencileri Şişli yerleşkesinde yer alan kütüphaneden haftanın her günü 24 saat süresince yararlanabilir. Öğrenciler, dilediği eseri 15 günlüğüne ödünç alabilmektedir. Bunun yanı sıra Esentepe kampüsünde yer alan kütüphanemiz de hafta içi her gün 17:00’a kadar hizmet verir. Ayrıca öğrencilerin hizmetine sunulan online katalog da akademik materyaller için tarama yaparak doğru kaynaklara erişme konusunda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra üniversitede sinema, müzik, turizm, fotoğrafçılık ve dans kulüpleri bulunur. Bu kulüplerde farklı bölümlerin öğrencileri bir arada etkinlikler düzenlenir Sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği bu kulüplerin yanı sıra bilimsel araştırma ve sağlıklı yaşam kulüpleri de öğrencilerin katılımına açıktır. Öğrenciler dilerse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak ilgi alanları dahilinde kendi kulüplerini de kurup yönetebilir. Bu olanakların dışında sağlık yönetimi bölümümüze yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olarak bir yıl süresince hazırlık eğitimi de alabilir.

Sağlık Yönetimi Taban Puanları

Sağlık yönetimi taban puanları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan alınan eşit ağırlık puan türüne göre belirlenir Bu sebeple alana yerleşmek isteyen öğrenciler, ağırlıklı olarak Türkçe ve matematik derslerine hazırlanmalıdır. Ayrıca, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programından mezunları da DGS ile bu programa geçiş yapabilmektedir. 

Sağlık Yönetimi ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?

Sağlık yönetimi bölümü, sağlık kuruluşlarının yönetim ve koordinasyonunu sağlayan beceriler geliştirmek için öğrenci yetiştiren lisans programıdır. Bölümden mezun olan sağlık yöneticileri, sağlık kuruluşlarının günlük operasyonlarını denetlemek, operasyonların bütçe dahilinde olup olmadığını kontrol etmek, sağlık personeli ile iletişim kurmak, personel performansını yönetmek, halk sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmak gibi çeşitli konularda görev yapar.

Sağlık Yönetimi Bölümü Kaç Yıldır?

Sağlık yönetimi bölümü, 8 yarıyılda toplam 4 yıl süresince eğitim verilen bir lisans programıdır.

Sağlık Yönetimi Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

4 yıllık sağlık yönetimi mezunları devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında hastane ve klinik yönetimi üzerine çalışabilir. Aynı zamanda sağlık danışmanlığı, huzurevi yönetimi, sigorta yönetimi gibi alanları da tercih edebilir. Bunlarla birlikte lisans mezunu olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktoraya devam ederek akademik kariyer yapabilir.