Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü hem uygulama hem teorik eğitimlerin gerçekleştiği bir ön lisans programıdır. Programın amacı sağlık hizmetlerini yürütebilen nitelikli ve donanımlı kişiler yetiştirmektir. Bölüm; TYT puan türü ile öğrenci alır. Özgün ve teorik derslerin verildiği bölümde, öğrenci merkezli bütüncül bir anlayış benimsenir. Öğrenciler, yoğun staj ve uygulama destekli eğitim modeli ile geleceğe hazırlanır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu’nda bulunur. Program, kuruluştan itibaren örgün olarak eğitim verir. İstanbul’da bulunan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, mesleki bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterlerin yetişmesini hedefler.

Uzman eğitmen kadrosuyla kendini kanıtlamış Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2016 yılında kurulur. Sağlık alanında öncü olmayı hedefleyen üniversite, ulusal ve uluslararası bilim arenasında yerini alır. Hasta odaklı hizmet sunumu ve öğrenci merkezli eğitim modeliyle takdir gören üniversite, sağlık alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip personeller yetiştirir. Sekreterlik ve dokümantasyon hizmetleri konusunda yetkin elemanlar yetiştiren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, üniversite bünyesinde yer alan meslek yüksekokulunda bulunur. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü eğitimi 2 yıl boyunca devam eder. Uygulama, teorik ve mesleki dersleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik sıralama açısından önemli bir konuma sahiptir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Genel Bakış

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, toplamda 4 yarıyıl boyunca sürer. Ön lisans eğitimi boyunca uygulamalı ve teorik eğitim modeli uygulanır.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 28 Mart 2006 tarihinde kurulur. Yüksekokulun kuruluş undan itibaren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, aktif olarak eğitim ve öğretim verir. Program, ortalama olarak her yıl 30-40 öğrenci kontenjanına sahiptir. Donanımlı öğrenciler yetiştiren bölümün eğitim dili Türkçe’dir. Uygulama, mesleki ve staj programları ile öğrencilerin yeterli bilgi ve beceriye ulaşması hedeflenir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik puanları itibarıyla da başarılı öğrencileri bünyesine katar. Öğrenciler, lise diploması ve TYT puan türü ile Sağlık Hizmet Meslek Yüksekokulu’na yerleştirilmiş olur. Öğrenciler, yarıyıl sonunda yıl içi uygulamalara ve derslere ek olarak hastanelerin ilgili birimlerinde yaz stajı yapar. Stajın süresi 6 haftadır. Öğrenciler stajlarını kamu ya da özel hastanelerde veya Florence Nightingale Hastaneleri’nde yapabilir. Staj programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezun olur. Mezun olan tıbbi sekreterler, sağlık sektöründe arşiv, sekreterlik ve kütüğhanecilik hizmetlerindeki insan gücü ihtiyacını karşılar. Tıbbi sekreter adayları, yaz stajı ve uygulama dersleriyle iş hayatına hazır hale getirilir.

Demiroğlu Bilim Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde Okutulan Dersler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü verdiği teorik ve uygulama derslerini, yaz stajı ile pratiğe döker. Bölümde okutulan dersler, her yıl farklılık gösterir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik dersleri birbirinin devamı niteliğindedir.

  • 1. sınıf: Bölümün ilk yılında ağırlıklı olarak tıbbi terminoloji dersleri verilir. Anatomi I ve II, büro yönetimi ve sekreterlik hizmetleri I, enfeksiyon hastalıkları ve kontrolü, tıbbi terminoloji, konuşma sanatı ve diksiyon, farmakoloji ve akılcı ilaç kullanımı, bilgisayar ofis programları, tıbbi dokümantasyon, ilk yardım, hastalıklar bilgisi, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele, sağlıkta iletişim, işaret dili gibi dersler işlenir. Birçok bölümde olduğu gibi tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri verilir. Bazı dersler, seçmeli ders kategorisinde sunulur. Ayrıca öğrenciler 1. yılın sonunda 6 hafta süren bir yaz stajı yapılır.
  • 2. sınıf: Bölümün son yılında mesleki derslerin yoğunluğu artar. Mesleki yazışma teknikleri, biyoistatistik, insan kaynakları yönetimi, kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği, aseptik teknikler, sağlık sigortacılığı, tıbbi dokümantasyon II, sağlık hukuku, hastane yönetimi ve organizasyonu, sağlık bilgi sistemleri, bilgi-belge yönetimi ve arşivleme, mesleki yazışma teknikleri II, büro yönetimi ve sekreterlik hizmetleri II - III dersleri verilir.

Demiroğlu Bilim Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, teorik ve temel bilimler eğitimini 13 derslik ile yürütür. Üniversitemizde, öğrenim sürecini hızlandıran, ileri teknolojik donanıma sahip uygulama laboratuvarları bulunur. Temel Eğitim Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı ve Simülasyon Merkezi öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Öğrenci başına 1’er adet PC düşen bir bilgisayar laboratuvarı da bulunur. Üniversitemiz bünyesinde geniş dijital ve baskılı kaynak koleksiyonuna sahip bir merkez kütüphanesi de yer alır. Kütüphanede elektronik dergilere ulaşım sağlayan 7 veri tabanı sunucusuna erişilebilir. Uygulamalı eğitimler, Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılır. Ayrıca Grup Florence Nightingale hastaneleri de uygulama dersleri için öğrenci kullanımına açıktır. Öğrencilerin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri yürütebilmesi için birçok kulüp de üniversitemizde yer alır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, TYT puan türü ile öğrenci kabul eder. Öğrenciler netlerine ve puanlarına göre burslu, %50 ve %25 indirimli öğrenci statüsünde olabilir. Bölüm netleri, başarı sıralaması ve taban puanı baz alınarak belirlenir. Son dört yılın Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ve başarı sıralaması şu şekildedir:

  Yıl Taban Puan Başarı Sırası
Burslu 2021 247,90926 818.618
%50 İndirimli 2021 -------------- 1.107.391
Burslu 2020 273,89010 682.000
%50 İndirimli 2020 -------------- -------------
Burslu 2019 267,89010 672.978
%50 İndirimli 2019 -------------- --------------
Burslu 2018 283,24822 520.000
%50 İndirimli 2018 -------------- --------------

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili En Çok Merak Edilen Sorular

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünün amacı; sağlık kuruluşlarında hastaları kabul etme, kayıt tutma, genel ofis işleyişini sağlama ve sekreterlik hizmetlerini yürütme alanlarında tıbbi sekreterler yetiştirmektir. Tıbbi sekreterlerden protokol kurallarına uyması, iyi iletişim kurabilmesi, bilgisayar kullanma becerisine sahip olması ve işbirliğine yatkın olması beklenir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kaç Yıldır?

Türkiye’de tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü eğitimi 2 yıl sürer. Programın dili Türkçe’dir. Staj ve eğitim süreci üniversiteler arasında farklılık gösterir. Öğrenciler dilerse 2 yıllık eğitimi, Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans bölümüne tamamlayabilir. Öğrenciler İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi ve İşletme Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel hastanelerde çalışabilir. Ayrıca bölüm mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta kayıt ve kabulde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde ve insan kaynakları biriminde görev alabilir. Tıbbi sekreterler, poliklinik ve klinik bilgi işlem birimlerinde de iş bulabilir.