Üniversitemiz 28 Mart 2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5475 no’lu kanunla İstanbul’ da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabii ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla kurulmuştur.

Bu üniversite;

Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı olan Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı ve mal varlığı, bu kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul’da kurulan T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi’ ne devredilmiştir.

Tıp Fakültemiz 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamış,

Fen Edebiyat Fakültesi 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında başlamış,

Sağlık Bilimleri Fakültemiz 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu adıyla Eğitim-Öğretime başlamış olup, 16.02.2018 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında eğitim başlamış,

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamış,

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamış,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Üniversitemiz Türkiye’nin ilk Sağlık Vakıf Üniversitesi olarak kurulmuş olup, 30 yıllık bir hastane geleneğinin mirasçısı olan Tıp Fakültemiz Ülkemizin en seçkin Tıp Fakülteleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca toplum sağlığı için gerekli olan tüm personeli yetiştiren Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Fizyoterapi Teknikleri, Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı ve Diyaliz Teknikerliği Programlarıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile her yıl bilinçli ve nitelikli öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilmektedir.

Üniversitemiz yüklenmiş olduğu bu önemli misyonun bilincinde olarak geçmişte olduğu gibi, gelecekte de teorik bilgiyi 30 yılı aşkın Florence Nightingale Hastaneleri deneyimiyle uygulamalı eğitimle birleştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık insan gücünü yetiştirmek konusunda öncüler arasında yer almayı hedeflemektedir.