Neden Demiroğlu Bilim Üniversitesi?

Sağlık Bilimlerinin tüm programlarında öğrencilerin lisansüstü eğitime devam etmeye istekli ve bu konuda yeterli ve yetkin mezun sayısı, mezunların istihdam edilebilirlik düzeyi ve hızı, kültürlerarası bakım / iletişim konusunda yetkin, kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmede başarılı bir ekip üyesi olabilmeleri amaçlanmaktadır. Nitekim üniversitemizin mezun takip sistemi ile belirlediğimiz lisans programları ortalama %80 istihdam oranı ve çalışanların %81,70’inin sağlık ve sosyal hizmetlerde, %11,2’sinin ise eğitim hizmetlerinde görev almalarıyla izlenen başarı oranları memnuniyet oluşturmaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi kent merkezindeki konumu, kampüsleri ve uygulamalı eğitim hastaneleri olan Florence Nightingale Hastaneleri’ne dayalı marka değeri; alanında önemli uzmanları uluslararası akredite hastanelerinde örnek uygulama alanlarında bulundurma, yurtiçi ve yurtdışı işbirliği anlaşmalarıyla öğrenci ve akademisyen değişimini sağlama, konferans, seminer ve çeşitli eğitim / sertifika programlarıyla öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal donanımını zenginleştirme olanaklarına sahiptir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Endoskopi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otizm & Nörogelişimsel Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları In Vivo Laboratuvarı, Hücre ve Kanser Araştırmaları Merkezi In Vitro Laboratuvarı ve Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE Merkezi’mizin faaliyetleri de uzman kadro ve öğrenciler açısından çok önemlidir.

Eğitim dönemlerini, araştırma ve geliştirme süreçlerini tamamlayan mezunlarımız;

 • Sağlık bakımında etik ilke ve değerlere bağlı karar verme,
 • Toplumun tüm sorunlarına duyarlı biçimde çözüm önerileri üretebilme,
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alma,
 • Ekip çalışmasına duyarlı olma ve etkili iletişim becerilerini kullanma,
 • Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olma konusunda başarılı meslek üyeleri olabilmektedirler.

Küresel Sağlık Düzeyi Göstergeleri, sağlık insan gücü durum raporu, sağlıklı toplum hedefleri, yükseköğretimde kitleselleşme, uluslararasılaşma, kalite güvence sistemlerinin varlığı sağlık hizmetlerinin sunumunda eğitimli uzman ve nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacın artmasına, Sağlık Bilimleri alanında yükseköğrenim hedefleyen öğrenci sayısının da giderek daha çok yükselmesine neden olmuştur. Üniversitemizin öne çıkan özellikleri;

 • Sağlık Bilimleri alanında deneyimli, güçlü ve güvenilir bir marka olması,
 • Rasyonel düşünceyi, geleneği, liyakat ve hizmeti öne çıkarması,
 • Akademik birimler ve hastanelerin kent merkezinde yer alması ve kolay ulaşılabilir olması,
 • Her düzeydeki yönetici ve akademisyenlere öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilmesi,
 • Sağlıkta multidisipliner çalışma olanağı,
 • Tıp Fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri arasında başarı sıralamasında (ÖSYS) 4. sırada yer alması,
 • Vakıf Üniversiteleri arasında öğrenci başına cari gider miktarı açısından ilk sırada yer alması (Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu),
 • Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülteleri arasında Tıpta Uzmanlık Sınavında 1. sırada yer alması,
 • Sağlık eğitiminde öncü olması, sadece sağlık bilimlerinde başarılı eğitim programları sunması öncelikli olarak tercih edilmesini sağlaması,
 • Mezunlarımızın çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olma konusunda başarılı meslek üyeleri olabilmeleri,
 • Mezunlarımızın toplumun tüm sorunlarına duyarlı biçimde çözüm önerileri üretebilmeleridir.