T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı; ‘keyif verici bir maddenin belirli bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, madde alma isteğinin durdurulamaması ve madde alınmadığı zamanlarda yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması durumudur.

Madde bağımlılığının psikolojik, biyolojik, sosyal ve kültürel nedenler gibi birçok nedeni vardır. Madde bağımlılığı, özgüveni düşürür. Bağımlı kişilerin insani prensipleri ve değerleri yok olmaya başlar. Sosyal çevresi ve ailesiyle sorunlar yaşarlar. Bazı psikiyatrik ve tıbbi hastalıklara sebep olabilir.

Madde kullanımına yönelik tedavi yaklaşımları kişinin madde kullanım düzeyine göre farklılık gösterir. Aynı zamanda bağımlı kişiler farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu için her birey için farklı hedefler, yöntemler ve uygulamalar uygulanmalı. Tedavinin üç temel amacı vardır:
  1. Madde kullanımının azaltılması, ortadan kaldırılması, yoksunluk ile ilgili sorunların giderilmesi.
  2. Tekrar madde kullanmaya başlamanın önlenmesi.
  3. Psikolojik ve sosyal işlevsellikte düzelme sağlanması (rehabilitasyon)
Bağımlılık ağına düşmemek için;
  1. Bağımlılık yapıcı bir maddenin kullanılma olasılığı olan ortamlardan uzak kalarak kendinizi madde kullanımı ve bağımlılık riskinin dışında tutabilirsiniz.
  2. Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi bir teklif geldiğinde verebileceğiniz en kısa ve net cevap “Hayır!” demektir.
  3. Uygun kişilerle arkadaşlık yaparak kendimizi koruyabiliriz.